nanneAPART wordt geleid door Nanne Roosenschoon, Architect en Peter van Geelen, Logistiek en Ontwikkeling. Nanne Roosenschoon was werkzaam tot 1997 in Frankrijk, lid van de Orde des Architectes en eigenaar van architectenbureau Atris Architecture. In 1998 heeft hij APART opgericht en is sindsdien lid van de Bond Nederlandse Architecten (BNA) als advies en architectenbureau.

Het verleden
Na zijn architectuurstudie in Parijs en het behalen van zijn diploma Architect D.P.L.G. heeft Nanne Roosenschoon 25 jaar gewoond en gewerkt in Frankrijk. Hoofdzakelijk actief in de sector van de collectieve en individuele woningbouw heeft hij ook deelgenomen aan architectuurprijsvragen zoals "Tête de la Défense" en de "Opera Bastille". Als adviseur is hij nauw betrokken geweest in de ontwikkeling van toeristisch recreatieve concepten in Zuid-Frankrijk en Curaçao.

De huidige situatie
Vandaag is APART een architectenbureau waarvan het werkterrein zich zowel in Nederland als (hoofdzakelijk) in Frankrijk bevind. Het bureau is uiteraard volledig 3-talig, Nederlands, Frans en Engels en is expert op het gebied van de Franse regelgeving. APART werkt zowel voor projectontwikkelaars als voor particulieren. Speciaal voor particulieren is dit jaar De Franse Architect.nl opgericht. Deze afdeling van APART richt zich naast het bouwkundig ontwerpen met name ook op advies en begeleiding bij alle activiteiten rondom nieuwbouw en verbouwingen in Frankrijk.

Activiteiten
De activiteiten gaan van expertise (FR) en verbouwingen (NL) tot klein- en grootschalige nieuwbouw, stedenbouwkundige en recreatieve concepten in Nederland, Frankrijk. APART beschikt tevens over een belangrijk netwerk van in Frankrijk werkzaam zijnde Nederlandse en Franse makelaars en ontwikkelaars en kan hierbij ook adviseren.

logo dopschaduw

Collega's
Het is belangrijk om een goed (kennis-)netwerk te hebben om U zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarom werken wij ook samen met DOP Makelaars in Lelystad.