modulorZowel bij kleinschalige als grootschalige projecten is het uitgangspunt hetzelfde: Mens (bewoner) en Milieu (omgeving) staan centraal. Duurzaamheid is verder een permanente leidraad, waarbij het niet alleen gaat om materiaalkeuze en energieverbruik, maar ook om levensloopbestendigheid en een duurzame inpassing in de omgeving.

De architectonische en stedenbouwkundige uitwerking staan in dienst van deze criteria. 
Dit betekent dat de eerste werkfase (analyse van huidige en toekomstige behoeften en criteria en natuurlijke en gebouwde omgeving) cruciaal is. Het succesvol afronden van deze fase is doorslaggevend voor een optimale uitwerking van het eindconcept.

De eerste schetsen zijn een subjectieve "vertaling" van deze analyse en dienen als discussiebasis tussen opdrachtgever en concepteur. Op grond van deze voorstudie en discussies wordt het voorlopig en later het definitief voorontwerp ontwikkeld.

Voor projecten in Frankrijk (of elders in het buitenland) bestaat bovendien het uitgangspunt dat een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten met een lokale architect voor de organisatie en beoordeling van de offertes van de aannemers en voor de bouwcontrole en directievoering.

APART blijft in dit geval de coördinatie regelen tussen de opdrachtgever en de buitenlandse partner.